O nás

Ordinace praktického lékaře pro děti, dorost a dospělé.
MUDr. Eva Chvátalová s.r.o.

 

Lékařka: MUDr. Eva Chvátalová

Profesní specializace:

 • LF UJEP v Brně všeobecné lékařství 1982,
 • atestace z pediatrie I st. FN Ostrava 1985,
 • homeopatie 1994,
 • atestace z všeobecného lékařství I.st. Brno 2002.
   

Sestra: Jitka Zaoralová

 • Střední zdravotní škola s maturitou 1985.
 • Doškolovací kurs práce zdravotní sestry na obvodním zdrav. středisku 1989.

V ordinaci praktického lékaře provádíme:

 • diagnostická vyšetření CRP,
 • analýzu moči přístrojem Hand U Reader,
 • vyšetření přítomnosti Streptokoků v krku - rychlotest,
 • vyšetření tuků v krvi LIPID panel - rychlotest,
 • vyšetření glykemie - rychlotest,
 • vyšetření hemoglobinu, hematokritu v krevním obraze - rychlotest,
 • léčebná a preventivní vyšetření,
 • veškerá očkování,
 • homeopatická léčba,
 • otoskopování.

Vybavení ordinace:

 • QUIKREAD-GO - streptest, CRP - rozlišení bakteriální a virové infekce,
  haemokult - vyšetření  krve ve stolici,
 • HAND U READER - močový analyzátor,
 • CARDIO CHEK - vyšetření tuků,
 • MISSION Hb - vyšetření krevního barviva,
 • GLUKOMETR - vyšetření cukru.