Důležité kontakty

                                      Záchranná služba    155

               Lékařská služba první pomoci - nemocnice Kroměříž:

Photovost pro děti - nemocnice Kroměříž
Lékařská pohotovost pro děti - tel.: 573 322 263, tel.: 573 322 265
Pondělí - pátek 17:00 - 20:00
Sobota - neděle, svátky  8:00 - 20:00
Budova A - Dětské oddělení      (mapa areálu nemocnice)

 

Pohotovost pro dospělé - nemocnice Kroměříž
Lékařská pohotovost pro dospělé -  tel.: 573 322 580
Pondělí - pátek 17:00 - 20:00
Sobota - neděle, svátky  8:00 - 20:00
Přízemí budovy L - za nemocnicí směr Rataje (mapa areálu nemocnice)

 

Pohotovost stomatologie - nemocnice Kroměříž
Lékařská pohotovost stomatologie -  tel.: 573 322 208
Sobota - neděle, svátky 8:00 - 12:00
Přízemí budovy L - za nemocnicí směr Rataje (mapa areálu nemocnice)
Mimo tento čas:
  • Brno, Ponávka 139, Brno-Zábrdovice, tel.: 545 538 407.
  • Olomouc poliklinika (u tržnice) tř.Svobody 32, Olomouc, tel.: 585 544 257.

Toxikologické informační středisko - Na Bojišti 1, Praha 2 www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou
službu tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842.

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace
FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355.

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431.