COVID 19- Informace     

Vážení pacienti,
více informací naleznete na stránkách www.mzcr.cz   a    www.khszlin.cz