Ceník nadstandardních výkonů
                                      nehrazených z povinného zdravotního pojištění

Vyšetření pro řid. průkaz skupiny: M 250 Kč
Vyšetření pro řid. průkaz skupiny: A, B, C, D, E, T 450 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz 450 Kč
Vyšetření před nástupem lázeňské léčby - samoplátci 230 Kč
Vyšetření před provedením kosmetických zákroků 230 Kč
Vyšetření dítěte pro adopci 230 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 230 Kč
Potvrzení brigády 170 Kč
Výpis ze zdravot.dokumentace na žádost zaměstnavatele 150 Kč
Vstupní a výstupní prohlídka pro zaměstnavatele 420 Kč
Vystavení potravinářského průkazu 200 Kč
Potvrzení pro soudy a pracovní úřady 230 Kč
Potvrzení bezpečnosti práce 220 Kč
Potvrzení pro výkony urč. povolání (svář.kurz, směnný provoz,........) 250 Kč
Výjezdy do zahraničí ( studium, práce) 450 Kč
Aplikace očkovací látky nepatřící mezi povin. očkování 185 Kč
Potvrzení pro letní tábory, sportovní akce, školu… 150 Kč
Přihláška do mateřské školy, jeslí 200 Kč
Přihláška na střední školu a učiliště po ukončení ZŠ 200 Kč
Přihláška na další studium (nádstavba,VŠ, jazyková škola …
  + za každou další přihlášku ve stejném roce)
220 Kč
  50 Kč
Vypsání úrazové pojistky na žádost pojištěnce 230 Kč
Výpis ze zdrav. dokumentace pro soudy a prac. úřady 230 Kč
Pořízení kopie zdrav. dokumentace 1 strana    2 Kč

Vypočítáno dle minutové režie zdravotního střediska.
Minutová režie ……23.60 Kč ( pro rok 2012).
Morkovice 27.1.2014