Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 5. 2020

Termín
věk dítěte

Povinné očkování

Nepovinné očkování

 

Nemoc

Očkovací látka

Nemoc

Očkovací látka

od 4. dne  - 6. týdne

Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací)

BCG vaccine SSI

   

od 6. týdne

 

 

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (1. dávka)

od 9. týdne

 

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Hexacima Infanrix hexa# (1. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)

Meningokoková onemocnění MenB Bexsero (1.dávka)

Rotavirové nákazy

Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)

4. - 5.měsíc

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Hexacima Infanrix hexa # (2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce)

Pneumokoková onemocnění*

 

Synflorix,
Prevenar 13 (2.d.za 2měs. po první)

Meningokoková onemocnění* MenB Bexsero
(2. d.za za 2 měs. po  první )

Rotavirové nákazy

Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)

11.-13. měsíc

 

 

 

 

 

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B

Hexacima Infanrix hexa
(3. dávka)

Pneumokoková onemocnění*

Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)

13.-14.měsíc     Meningokoková
onemocnění* MenB
Bexsero
18.-23.měsíc     Meningokoková
onemocnění*
MenA,C,W,Y
Nimenrix

13.-18. měsíc

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (1. dávka)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (1. dávka)

5.-6. rok

Spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix (2. dávka)

Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice

Priorix-Tetra (2. dávka)

5.-6. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel

Infanrix

Adacel
(přeočkování)

 

 

10.-11. rok

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Boostrix polio (přeočkování)

 

 

13.-14. rok

 

 

Onemocnění lidským papilomavirem *

Cervarix, Gardasil, Gardasil9 (celkem 2 dávky)

14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech)

Tetanus

Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování)

Záškrt, tetanus, černý kašel

Boostrix, Adacel (přeočkování)


*hrazeno ze zdravotního pojištění

# Vakcína Infanrix hexa je hrazena k doočkování dětí rozočkovaných v roce 2017 a pro očkování nedonošených dětí u kterých se aplikuje ve schématu 3+1

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.